Námskeiðin

Þetta eru þau námskeið sem bjóðast nemendum frá janúar - júní 2018. Hægt er að velja að sitja aðeins eitt námskeið eða öll, allt eftir því hvað nemandinn telur henta sér. Í haust mun nemendum bjóðast námskeiðin sem eru á fyrri önn. Öll námskeiðin eru batatengd, studd vísindalegum rannsóknum og bæði samin og flutt af tveimur umsjónarmönnum, annars vegar sérfræðingi á sviði viðkomandi námskeiðs og hins vegar jafningafræðara með reynslu af geðrænum áskorunum. Námið er tvær annir í heild sinni. 

Námskeið á fyrri önn:

samvinnsla.JPG

Velkomin í Bataskólann
Stutt námskeið þar sem verkefnisstjórar Bataskólans, þau Esther Ágústsdóttir og Þorsteinn Guðmundsson fara yfir námið, hvernig skólinn er hugsaður og hvernig nemendur geta nýtt sér námið sem best. Einnig verður fjallað um hvernig nemendur koma sjálfir til með að móta námið og skólann með því að setja fram sínar skoðanir á námskeiðunum og velja þau námskeið sem kennd verða á seinni önn. Rætt er um gagnrýna hugsun og vísindi, auk þess sem nemendur kynnast námsstílum og námshringnum. Mælt er með því að allir nemendur velji sér þetta inngangsnámskeið.
Lengd námskeiðs: Eitt skipti, tvær klukkustundir.


Vellíðan og heilsa

Helga Arnardóttir og Markús Karl Torfason fjalla um heilsu, hamingju og vellíðan út frá ýmsum sjónarhornum. Hvers vegna þurfum við að gæta að því að sofa nóg, borða fjölbreytilegan og hollan mat og hreyfa okkur á þann hátt sem hentar hverjum og einum? Skemmtilegt námskeið á jákvæðu nótunum sem hentar öllum. Tilgangur námskeiðsins er að nemendur geti skilgreint hvata og hugarfar og borið kennsl á áhrif þeirra á hegðun og líðan. Eitt af megin markmiðum námskeiðsins er að hvetja nemendur til hreyfingar og að þeir læri aðferðir til að hafa áhrif á sitt eigið hugarfar t.d. með því að skipuleggja sig og skoða hvaða hreyfing er í boði.

Lengd námskeiðs: 6 vikur, tvær klukkustundir í senn.
Helga og markus

Batahugmyndfræðin – Hentar hún þér?

Bataskóla Íslands er grundvallaður á batamiðaðri hugmyndafræði sem hefur átt sívaxandi vinsældum að fagna síðustu áratugi víða um heim en kjarni hennar er að byggja á þeirri reynslu sem fólk með geðrænar áskoranir hefur notað til þess að lifa ánægjulegu og fullnægjandi lífi. Einblínt á það að skoða hvað kom fyrir en ekki hvað er að fólki. Farið verður í meginhugtök Batahugmyndafræðinnar, réttindi og samfélagsúrræði ásamt því að nemendur skilji væntingar sínar og stöðu gagnvart Batahugmyndafræðinni. Gestafyrirlesari kemur og segir sína sögu. Fræðandi og sjálfseflandi námskeið.
Umsjónarmenn eru Hrannar Jónsson og Rafn Haraldur Rafnsson.
Lengd námskeiðs: 6 vikur, tvær klukkustundir í senn.
hrannarografn

Losaðu um hnútinn – Lærðu að takast á við kvíða
Sigrún Sigurðardóttir og Tómas Kristjánsson eru umsjónarmenn þessa námskeiðs sem fjallar um eðli kvíðans og hvernig hægt er að finna leiðir til þess að láta kvíðann ekki stjórna lífi sínu og ákvörðunum. Með jákvæðni og opnu hugarfari er okkur ekkert ómögulegt. Tilgangur námskeiðsins er að nemendur öðlist betri skilning á kvíða og að hann sé eðlilegur og jafnvel hjálplegur.
Lengd námskeiðs: 6 vikur, tvær klukkustundir í senn.

20170607_130002.jpg

Sjálfstraust og samskiptahættir
Aðalbjörg S. Helgadóttir hefur langa reynslu af því að kenna fólki aðferðir til þess að byggja upp sjálftraust sitt og bæta samskiptahæfileika sína. Hún er umsjónarmanneskja þessa námskeiðs ásamt Sigrúnu Sigurðardóttur sem einnig hefur af mikilli og jákvæðri reynslu að miðla. Markmiðið er að nemar byggi upp sjálfstraust sitt og bæti samskiptahæfileika sína ásamt því að geta borið kennsl á mismunandi tegundir samskipta. Spennandi námskeið sem getur breytt miklu í lífi fólks.
Lengd námskeiðs: 5 vikur, tvær klukkustundir í senn.

Þekktu þunglyndið - taktu í tauminn
Þunglyndi er alvarlegur og algengur sjúkdómur sem ekki fer í manngreinarálit og allir geta lent í að upplifa einhvern tímann á æviskeiði sínu. Það er hins vegar margt sem hægt er að gera til þess að sporna gegn þunglyndi, þar á meðal að læra að þekkja einkennin, koma sér upp leiðum og góðum ráðum til þess að koma sér úr þunglyndi og finna aftur gleðina í lífi sínu. Tilvalið námskeið fyrir alla til að öðlast betra líf.
Umsjónamenn námskeiðsins eru Soffía Hrönn Halldórudóttir og Tómas Kristjánsson.
Lengd námskeiðis: 5 vikur, tvær klukkustundir í senn.

Geðrof - ekki eins klikkað og þið haldið
Hvað er geðrof? Þau Baldur Heiðar Sigurðsson og Sigrún Sigurðardóttir ætla að fræða okkur um geðrofseinkenni á skemmtilegan hátt á þessu stutta en áhugaverða námskeiði. Tilgangur námskeiðsins er að fólk fái skýrari sýn á hvað geðrof er, hvers vegna fólk upplifir geðrofseinkenni, við fáum sjónarhorn nemenda og förum yfir bjargráð.
Fræðandi námskeið fyrir þá sem hafa upplifað geðrof, aðstandendur eða fyrir þá sem vilja fræðast um geðrof.
Lengd námskeiðis: eitt skipti, tvær klukkustundir.

Undirbúningur jóla - ekki kennt á vorönn

Þetta stutta námskeið fjallar um hvernig við getum fengið sem mesta gleði og ánægju út úr jólunum og leitt hjá okkur ýmsa streituvalda sem hátíðinni fylgja. Umsjónamenn námskeiðsins eru Gróa Rán Birgisdóttir og Hafdís Huld Þórólfsdóttir.
Lengd námskeiðis: eitt skipti, tvær klukkustundir.

Hvað er þetta ADHD?

Á námskeiðinu er farið yfir helstu einkenni ADHD og mikilvægar mismunagreiningar. Auk þess að fara í gegnum afhverju greining er mikilvæg og hvar er hægt að fá greiningu. Nemendur læra ýmis minnisaðferðir og gagnleg forrit og leiki til að efla minnisgetu. Umsjónar námskeiðsins eru Sigurlín H. Kjartansdóttir, Lárus Valur Kristjánsson og Áslaug María Agnarsdóttir.

Lengd námskeiðs: tvær vikur, 2 klukkustundir í senn. 

IMG 6640

Lárus Valur Kristjánsson og Sigurlín Hrund Kjartansdótti. Á myndina vantar Áslaugu Maríu Agnarsdóttur.

Námskeið á seinni önn: 

Dagbókarnámskeið
Námskeiðið er byggt á dagbókinni (Munum) eftir Erlu Björnsdóttur og Þóru Hrund Guðbrandsdóttur. Markmiðið er að auðvelda markmiðasetningu, tímastjórnun, auka yfirsýn, efla jákvæða hugsun og hvetja til framkvæmda. Unnið er að því að setja upp markmið fyrir árið ásamt því að kenna leiðir til forgangsröðunar og auka skipulag. Skemmtilegt námskeið fyrir þá sem vilja líta yfir farinn veg og skoða hvað hægt sé að bæta í skipulaginu. Umsjónarmenn verða Áslaug María Agnarsdóttir og Erla Björnsdóttir.
Lengd námskeiðs: 2 vikur,  tvær klukkustundir í senn.

Erla og Aslaug

Svefn - grunnstoð heilsu
Svefn er öllum mikilvægur þar sem líkaminn hvílist og endurnýjar sig. Í námskeiðinu verður svefn skoðaður frá ýmsum hliðum, farið yfir svefnvenjur og þann vanda sem um ræðir. Markmiðið er að skoða það sem mestu skiptir til þess að fá góðan svefn. Umsjónarmenn verða Áslaug María Agnarsdóttir og Erla Björnsdóttir.
Lengd námskeiðs: 3 vikur, tvær klukkustundir í senn.

Minnisnámskeið
Námskeiðið er ætlað þeim sem vilja læra að nýta sér mismunandi minnistækni. Lagt er upp úr því að fara yfir helstu minnisþætti og að nemar deili reynslu sinni og vinni saman við að finna lausnir að vandanum. Farið verður yfir atriði sem hægt er að gera til þess að muna betur. Umsjónarmenn Inga María Ólafsdóttir og Soffía Hrönn Halldórudóttir.
Lengd námskeiðs: eitt skipti, tvær klukkustundir.

Sköpun í listum og lífi
Kafað ofan í hvað listsköpun er í raun og skoðað hvernig hver og einn er skapandi á degi hverjum. Ýmsar leiðir listrænnar sköpunar og tjáningar verða kynntar á þessu námskeiði og samband þeirra við bata frá geðrænum áskorunum. Gestafyrirlesari kemur og segir sögu sína og reynslu í þessu sambandi. Allir hafa hæfileika til að skapa. Umsjónarmenn Elísabet Lorange og Sigrún Sigurðardóttir.
Lengd námskeiðs: 6 vikur, tvær klukkustundir í senn.

elisabet og sigrun

Samfélagið og batinn
Hafdís Huld Þórólfsdóttir og Ólöf Birna Björnsdóttir kynna þau úrræði sem bjóðast fólki með geðrænar áskoranir. Farið verður stuttlega yfir þjónustu þjónustumiðstöðva höfuðborgarsvæðisins, þjónustu ríkisins og einstaka stofnanna. Markmiðið er að nemar öðlist öryggi til að sækja sér þjónustu og hafi vitneskju um hvað er í boði. Þá er einnig einblínt á að nemar komi hugsunum sínum í framkvæmd og að þeir fái hugmyndir frá öðrum nemum. Virkilega gagnlegt námskeið fyrir þá sem vilja vera betur undirbúnir fyrir það sem samfélagið hefur upp á að bjóða.
Lengd námskeiðs: 6 vikur, tvær klukkustundir í senn.

hafdis og olof

Aukin virkni til náms, starfs eða sjálfboðaliðastarfs
Námskeið sem miðar að virkni í samfélaginu. Nemar fá að vita hvað er í boði í námi og í sjálfboðaliðastörfum og hvernig umsóknarferlið virkar. Fjallað verður um markmiðasetningu og áhugahvöt, hvaða stuðningur býðst í skólum og hvaða aðstoð er í boði til að komast í vinnu. Aðstoð og undirbúningur fyrir það. Umsjónarmenn eru Sólveig Dögg Alfreðsdóttir og Bergþór Grétar Böðvarsson.
Lengd námskeiðs: 5 vikur, tvær klukkustundir í senn.

Bergthor og Solveg

Sjálfsumhyggja og núvitund
Á námskeiðinu fá nemendur tækifæri til þess að fræðast um núvitund og sjálfsumhyggju og um kosti þess að rækta þessa eiginleika með sér. Í hverjum tíma verða gerðar stuttar núvitundaræfingar sem hjálpa nemendum að auka færni sína í að hugleiða og rækta með sér núvitund og sjálfsumhyggju. Nemendur fá tækifæri til að ræða upplifun sína af því að gera æfingarnar og ræddar leiðir til að styðja við iðkun þeirra. Umsjónarmenn eru Helga Arnardóttir og Markús Karl Torfason.
Lengd námskeiðs: 5 vikur, tvær klukkustundir í senn. 

Bati í náttúrunni
Í námskeiðinu er farið í það hvernig hægt er að nota náttúruna og þann frið sem þar er að finna til að öðlast meiri bata. Unnið verður að því að virkja nemendur í að uppgötva hvernig vera og skynjun í náttúrunni getur leitt til innihaldsríkara lífs. Gera má ráð fyrir talsverðri útivist í þessu námskeiði. Nýtum náttúruna í kringum okkur til þess að líða betur. Umsjónarmenn eru Hafdís Huld Þórólfsdóttir og Gunnar Örn Ingólfsson.
Lengd námskeiðs: 5 vikur, tvær klukkustundir í senn.

Prenta Netfang